LIÊN KẾT
Gia Đình Thiên Phước
Ai Tín: Ông Cố Giuse Nguyễn Văn Ngợi được chúa gọi về
Xin Viện Phụ Hội Trưởng, Quý bề trên và anh chị em trong Hội Dòng thêm lời cầu nguyện cho linh hồn Ông Cố Giuse NGUYỄN VĂN NGỢI - là thân phụ của Đs. Lm. Maria Gioan Kim Khẩu Nguyễn Văn Nam, trong cộng đoàn Thiên Phước chúng con, sớm được hưởng nhan thánh Chúa. (M. Raphael)
Chi tiết
Đêm Thánh Nhạc Dấu Ấn Tình Yêu được thực hiện tại Nhà Thờ Holy Family, San Jose, Hoa Kỳ.
Chi tiết
BÀI MỚI

ĐAN VIỆN XITÔ THÁNH MẪU THIÊN PHƯỚC
140/10 Trần Phú, Bãi Dâu, Phường 5, TP. Vũng Tàu
Tel: 0254.3832165 - Email: vanphongdvxtthienphuoc@gmail.com
Nhà Khách: 01684130157 || Nhà SX: 0909416264