LIÊN KẾT
Hội Dòng Xitô Thánh Gia
NỮ ĐAN VIỆN XITÔ THÁNH MẪU PHƯỚC THIÊN - THÁNH LỄ TRỌNG THỂ NGÀY 23.06.2018
Chi tiết
Hồng Ân Thánh Hiến - Đan Viện Phước Hải
Chi tiết
LỄ KHÁNH THÀNH NGUYỆN ĐƯỜNG Đan Viện Phước Vĩnh
Chi tiết
Thư Lễ Hiện Xuống năm 2018 của Viện Phụ Tổng Quyền Dòng Xi-tô
Chi tiết
KHÁNH THÀNH NHÀ MỚI HỌC VIỆN TRIẾT HỌC BÌNH TRIỆU
Chi tiết
Thánh Lễ tạ ơn và Hồng ân tuyên khấn Đan viện Phước Vĩnh
Chi tiết
ĐAN VIỆN THÁNH MẪU CHÂU SƠN ĐƠN DƯƠNG: NGÀY HỒNG PHÚC
Số tiến chức phó tế năm nay được kể là kỷ lục trong lịch sử Đan viện kể từ trước tới nay. Ngoài 14 Thầy là Đan sĩ thuộc Đan Viện Châu Sơn Đơn Dương còn có thêm 1 thầy đến từ Đan Viện Biển Đức Thiên Hòa. Với thánh lễ truyền chức hôm nay Đan viện Xitô Châu Sơn và Biển Đức Thiên Hòa góp thêm cho Giáo hội 15 phó tế nữa.
Chi tiết
Khai giảng lớp bồi dưỡng triết học Xitô Thánh Gia
Chi tiết
Công thức PHÉP LÀNH TOÀN XÁ trong Năm thánh Bách Chu Niên Cha Tổ Phụ lập dòng.
Chi tiết
Sắc lệnh mở Năm Thánh mừng 100 năm ngày Cha Tổ Phụ lập dòng
Chi tiết
Họp Ban truyền thông Hội Dòng Xitô Thanh Gia tại Đan viện Thánh Mẫu Thiên Phước
Sau lời cầu nguyện ngắn, Viện Phụ Giuse Khang Nguyễn Long Tiên chào mừng các anh chị em đại diện của các cộng đoàn trong ban truyền thông.
Chi tiết
TIỄN BIỆT CHA CỐ BERNADINO TRẦN PHÚC DƯỢC
"Này một đời của người tôi tớ, một đời trung kiên, theo Chúa đến hơi thở cuối cùng. Đây một đời thuộc trọn về Chúa, một đời dâng hiến, dâng lên ly lễ tình yêu". Đúng như lời nhạc sĩ linh mục Ân Đức, cha cố Bernadino Trần Phúc Dược đã hoàn tất cuộc đời mình cách trung kiên và yêu mến. Cha cố Bernadino sinh ngày 15/06/1920. Khấn dòng ngày 20/08/1942 (72 năm). Thụ phong linh mục ngày 22/03/1948 (66 năm). Được Chúa gọi về vào lúc 3 giờ 15 ngày 13/04/2014, tại Đan Viện Thánh Mẫu Phước Sơn, hưởng thọ 94 tuổi. Cuộc đời cha cố Bernadino chứng thực ân huệ vô biên của Thiên Chúa và quảng đại dấn thân của người tôi trung Chúa.
Chi tiết
Lễ an táng thầy M. Henricô Nguyễn Tùng Bá
Thầy M. Henricô Nguyễn Tùng Bá sinh ngày 13-04-1914, tại Vĩnh Linh, Quảng Trị; nhập dòng năm 21 tuổi, 80 năm nương bóng nhà Chúa với 76 năm tuyên khấn tại đan viện Phước Sơn; được Chúa gọi về ngày 16-01-2014, hưởng thọ 100 tuổi. Tạ ơn Chúa vì hồng ân bách niên hiện hữu ở trần gian này.
Chi tiết
BÀI MỚI

ĐAN VIỆN XITÔ THÁNH MẪU THIÊN PHƯỚC
140/10 Trần Phú, Bãi Dâu, Phường 5, TP. Vũng Tàu
Tel: 0254.3832165 - Email: vanphongdvxtthienphuoc@gmail.com
Nhà Khách: 01684130157 || Nhà SX: 0909416264