LIÊN KẾT
Thánh Lễ Tuyên Khấn 26.01.2018

Cập nhật ngày: 01/02/2018

Nhân dịp ngày 26.01, lễ Ba Cha Thánh Tổ Phụ Dòng Xitô: Rôbertô, Albericô, Stêphanô Hardingo, Đan Viện đã tổ chức Thánh Lễ Tuyên Khấn cho quý thầy:

 

Hồng Ân Tiên Khấn:

Thầy M. Giuse Hiền Trần Văn Lâm

Hồng Ân Vĩnh Khấn:

Thầy M. Phanxicô Cần Trần Xuân Trình

Thầy M. Henricô Mai Ngọc Duyệt

Thầy M. Justinô Nguyễn Xuân Sỹ

 

Ba Cha Thánh đã quyết tâm tìm đến một nơi thanh vắng, xa lìa lối sống trần gian, tìm lại cội nguồn của đời sống đan tu, tuân giữ Tu Luật Thánh Biển Đức cách trọn vẹn. Nhờ lời cầu bầu của Ba Cha Thánh, xin Thiên Chúa chúc lành và nâng đỡ quý thầy.

M. Raphael

Xem thêm: Một Số Hình Ảnh || Video Thánh Lễ

Tin khác cùng loại
1 , 2
BÀI MỚI

ĐAN VIỆN XITÔ THÁNH MẪU THIÊN PHƯỚC
140/10 Trần Phú, Bãi Dâu, Phường 5, TP. Vũng Tàu
Tel: 0254.3832165 - Email: vanphongdvxtthienphuoc@gmail.com
Nhà Khách: 01684130157 || Nhà SX: 0909416264