Tình hình Giáo hội và việc loan báo Tin mừng tại Afghanistan

27/11/2018

Từ 80 năm trước, các tu sĩ dòng thánh Barnabe đã hiện diện tại Afghanistan. Vào đầu những năm 1900, các tu sĩ được phép đến đây với sứ vụ…