[Nhân đức trong gia đình] Lòng thương cảm

27/11/2018

“Người không ghét một tạo vật nào, luôn hiền lành, hay thương xót, và không ích kỷ đó là kẻ thuộc về Ta, là người được Ta yêu mến” BHAGAVAD-GITA…