Ấn phẩm Lịch Phụng Vụ Hội Dòng 2018

27/11/2018

Hòa cùng tâm tình tri ân của toàn thể anh chị em trong Hội Dòng Xitô Thánh Gia, trong dịp chuẩn bị mừng 100 năm ngày Cha Tổ Phụ lập…