LỄ MẸ THIÊN CHÚA: PHÓ THÁC TƯƠNG LAI TRONG TAY MẸ ( ĐỨC TGM GIUSE NGÔ QUANG KIỆT)

31/12/2018

PHÓ THÁC TƯƠNG LAI TRONG TAY MẸ Lễ Đức Maria Mẹ Thiên chúa Hôm nay là ngày đầu tiên trong tháng thứ nhất của năm mới dương lịch. Tháng giêng…