ĐTC sẽ gặp 600 vị lãnh đạo các tôn giáo tại Abu Dhabi

31/01/2019

ĐTC Phanxicô sẽ gặp 600 vị lãnh đạo các tôn giáo: Hồi giáo, Kitô và Do thái giáo từ nhiều nơi, đến tham dự hội nghị quốc tế liên tôn…