ĐTC đề cao sự cộng tác giữa Công Giáo và Chính Thống Hy Lạp

27/02/2019

ĐTC Phanxicô đề cao sự cộng tác từ hơn 15 năm nay giữa Công Giáo và Chính Thống Hy Lạp. G. Trần Đức Anh OP – Vatican City  Ngài bày…