Đất nước và Giáo Hội Công Giáo Maroc New 

31/03/2019

Cộng đoàn Công giáo tại Maroc chỉ là một đoàn chiên rất bé nhỏ: 23 ngàn người trên tổng số 37 triệu dân, trong đó 99% là tín hữu Hồi…