Cuốn Kinh Thánh 400 tuổi bị trộm ở Mỹ được tìm thấy ở Hà Lan New 

30/04/2019

Cuốn Kinh Thánh bản dịch Geneva được xuất bản vào thế kỷ XVII, một trong hàng trăm cuốn sách hiếm bị trộm từ thư viện thành phố Pittsburgh, Hoa Kỳ,…