Sách mới giải thích tước hiệu của Đức nguyên Giáo hoàng Biển đức XVI New 

26/06/2019

Cuốn sách “Đức Giáo hoàng Biển đức XVI: Giáo hoàng danh dự đầu tiên trong lịch sử” của tác giả Rosario Vitale vừa ra mắt. Đây là cuốn sách giải…