THIÊN CHÚA HIỆN DIỆN TRONG LÀN GIÓ NHẸ New 

31/07/2019

Mai Thương Giáo Lý Công Giáo dạy rằng Thiên Chúa hiện diện khắp mọi nơi, trong mọi tạo vật, trong mọi người. Ngài hiện diện luôn mãi, không có một…