LỄ CÁC THÁNH: DÒNG DÕI ĐẠI BÀNG (ĐỨC TGM GIUSE NGÔ QUANG KIỆT) New 

31/10/2019

LỄ CÁC THÁNH DÒNG DÕI ĐẠI BÀNG (Mt 5, 1-12a)             Có một người nọ nhặt được quả trứng đại bàng, đem bỏ vào ổ gà đang ấp trong…