ĐẶT NỀN TẢNG TRÊN ĐỨC KITÔ: Kim Chỉ Nam Thánh Hiến Đan Tu (Tiếp Theo) New 

31/12/2019

CHƯƠNG II NGUỒN GỐC CỦA ĐỜI SỐNG ĐAN TU Trong lịch sử bản văn của Tu luật Thánh Biển Đức có một chút chơi chữ nhất định nào đó giữa…