SUY NIỆM TIN MỪNG MỒNG MỘT TẾT (Ga 14,23-27) New 

24/01/2020

BÌNH AN ĐÍCH THỰC TRONG TÂM HỒN (Ga 14,23-27) M. Mai Liên, CĐ Phước Thiên          Bình an là hai từ mà người ta thường chúc cho…