Vatican hoãn tất cả các lễ phong chân phước được dự kiến trước cuối tháng 6 New 

30/04/2020

Ngày 29/04 vừa qua Bộ Phong thánh cho biết tất cả các lễ phong chân phước đã được dự kiến trước cuối tháng 6 đều được hoãn lại. Hồng Thủy…