LỄ HIỆN XUỐNG: LỬA THÁNH THẦN – ĐỨC TGM GIUSE NGÔ QUANG KIỆT New 

30/05/2020

Lễ Hiện Xuống LỬA THÁNH THẦN Đức TGM Giuse Ngô Quang Kiệt I. TẤM BÁNH LỜI CHÚA: (Ga 20, 19-23) Vào chiều ngày ấy, ngày thứ nhất trong tuần, nơi các…