CN XIII TN – A: NGƯỜI MÔN ĐỆ ĐỨC KITÔ – ĐỨC TGM GIUSE NGÔ QUANG KIỆT New 

27/06/2020

Chúa nhật 13 TN  NGƯỜI MÔN ĐỆ ĐỨC KITÔ Đức TGM Giuse Ngô Quang Kiệt I. TẤM BÁNH LỜI CHÚA: (Mt 10, 37-42) “Ai yêu cha yêu mẹ hơn Thầy, thì…