CN XXII TN – A: MẤT TRƯỚC ĐƯỢC SAU – ĐỨC TGM GIUSE NGÔ QUANG

29/08/2020

MẤT TRƯỚC ĐƯỢC SAU Tgm. Jos Ngô Quang Kiệt Ở đời ai cũng muốn được và sợ mất. Nhưng làm thế nào để được và không mất thì không phải…