ĐTC Phanxicô: Với đức tin, hãy làm cho tình yêu và hy vọng lan truyền khắp hoàn cầu

30/09/2020

Đức Thánh Cha khích lệ các tín hữu: Như Chúa Giê-su đã chữa lành thể lý cũng như tinh thần, là các môn đệ của Chúa, chúng ta cũng được…