LỄ CÁC THÁNH NAM – NỮ New 

31/10/2020

LỄ CÁC THÁNH NAM – NỮ Kh 7,2-4.9-14; 1Ga 3,1-3; Mt 5,1-12  Lm. John Chrysostom Nam, TP. Cùng với toàn thể Giáo Hội, hôm nay chúng ta hân hoan mừng…