LỄ MẸ THIÊN CHÚA: THÁI ĐỘ ĐÓN NHẬN CHÚA ĐẾN TRONG CUỘC ĐỜI

31/12/2020

Lễ Mẹ Thiên Chúa THÁI ĐỘ ĐÓN NHẬN CHÚA ĐẾN TRONG CUỘC ĐỜI Qua bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta thấy rõ hai thái độ tích cực của Đức…