Một hướng đi cơ bản nhân Ngày Đời Sống Thánh Hiến 2021

31/01/2021

Nhân Ngày Đời Sống Thánh Hiến lần thứ 25, Bộ các dòng tu nhắc nhở các tu sĩ nam nữ toàn thế giới đón nhận một hướng đi căn bản…