ĐTC Phanxicô: Giúp đỡ người nghèo là giúp tạo nên một thế giới tốt đẹp hơn

22/03/2021

Ngày 20/3/2021, trong cuộc tiếp kiến dành cho một phái đoàn các thành viên của tổ chức Fidesco, một tổ chức phi chính phủ của Công giáo, Đức Thánh Cha…