Họp báo về Hội thảo Thần học Quốc tế “Hướng đến một thần học nền tảng về Chức Linh mục”

12/04/2021

Sáng thứ Hai 12/4/2021, Tòa Thánh tổ chức một buổi họp báo giới thiệu Hội thảo Thần học Quốc tế: “Hướng đến một Thần học nền tảng về Chức Linh…