Sứ điệp ĐTC gửi Đức Thượng phụ Chính Thống Constantinople nhân lễ thánh Anrê

30/11/2021

Nhân lễ thánh Anrê Tông đồ, bổn mạng Giáo hội Chính Thống Constantinople và Toà Thượng phụ, Đức Thánh Cha đã gửi sứ điệp chúc mừng đến Đức Thượng phụ…