LỄ HIỂN LINH: VỀ THEO ĐƯỜNG KHÁC (ĐỨC TGM GIUSE NGÔ QUANG KIỆT)

01/01/2022

Lễ Hiển Linh VỀ THEO ĐƯỜNG KHÁC    Đức TGM Giuse Ngô Quang Kiệt I.TINH BỘT: Ý chính của các bài đọc Is 60,1-6 Trong khi muôn dân còn chìm…