Bản dịch tiếng Anh các Thánh vịnh và các Thánh thi của đan viện Conception sẽ được sử dụng trong phụng vụ New 

18/07/2019

Ngày 1/7 vừa qua (2019), Hội đồng Giám Mục Hoa Kỳ đã mua lại bản quyền bản dịch của sách các Thánh vịnh và các Thánh thi Cựu Ước và Tân Ước do các đan sĩ dòng Biển Đức thuộc đan viện Conception ở Missouri dịch. Các bản dịch này sẽ được sử dụng trong phụng vụ.


Hồng Thủy – Vatican

Audio

Hai bản văn này sẽ được gộp lại và có tựa đề các Thánh vịnh và Thánh thi của đan viện và dần dần sẽ được đưa vào các sách phụng vụ chính thức của Giáo hội. Đây là hai sách có một vai trò quan trọng trong đời sống cầu nguyện chung của Giáo hội, đặc biệt là trong Phụng vụ Các Giờ kinh và các bài đọc trong Thánh lễ.

Hơn 2 thập niên, các Giám mục tìm một bản dịch các Thánh vịnh và Thánh thi chính xác và và thuận lợi hơn cho việc hát và nguyện kinh. Từ năm 1988, các đan sĩ Biển Đức tại đan viện Conception bắt đầu chuẩn bị một bản dịch đáp ứng các yêu cầu trên. Hội đồng Giám Mục Hoa Kỳ đã chấp thuận bản dịch các Thánh vinh vào năm 2008 và vào năm 2010, bản dịch cũng được Tòa Thánh chấp thuận. Tiếp đến, vào tháng 6/2015, các Giám Mục Mỹ chấp thuận bản dịch các Thánh thi, những đoạn Thánh kinh có hình thức như các Thánh thi được dùng trong một số trường hợp trong phụng vụ.  Sau đó, các Giám mục đã phê duyệt một phiên bản sửa đổi của sách Thánh vịnh vào năm 2016. Vào tháng 5 năm 2018, Tòa Thánh đã phê chuẩn cả sách Thánh vịnh và các Thánh thi và đó là hình thức chung cuộc của các bản dịch hiện nay.

Viện phụ Gregory Polan, Thống phụ của Liên hiệp các chi dòng Biển Đức, nguyên là viện phụ của đan viện Conception trong gần 20 năm và cộngt ác vào việc chuẩn bị bản dịch của đan viện chia sẻ: “Tôi hy vọng chân thành rằng bản dịch các Thánh vịnh và Thánh thi sẽ là nguồn sinh lực thiêng liêng cho phụng vụ và cầu nguyện cá nhân của những ai sử dụng chúng”. 

 

 

 

 


Liên quan khác