Kinh Truyền Tin 01/08: Cần tự hỏi tại sao tôi tìm kiếm Chúa?

01/08/2021

Chúa Nhật 1/8, rất đông tín hữu và khách hành hương đã hiện diện tại quảng trường thánh Phêrô từ sớm để cùng đọc Kinh Truyền Tin với Đức Thánh…