Hướng đi tổng quát và các sáng kiến trong Năm “Gia đình Amoris Laetitia”

03/01/2021

Trải nghiệm đại dịch nêu bật vai trò trung tâm của gia đình như một Giáo hội tại gia và tầm quan trọng của mối dây liên kết giữa các…