Gợi ý mục vụ năm 2020 – Bài 01: “Các Con Là Hiện Tại Của Thiên Chúa”

20/02/2020

“CÁC CON LÀ HIỆN TẠI CỦA THIÊN CHÚA” Trong tinh thần Á Đông “tu thân, tề gia, trị quốc”, Giáo hội Việt Nam đã đề ra hướng đi mục vụ…