ĐTC Phanxicô: Chuyển từ lý luận tham vọng thế tục sang lý luận cảm thông của Chúa

18/10/2021

Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh Truyền Tin với các tín hữu trưa Chúa Nhật 17/10/2021, suy tư về bài Tin Mừng Chúa Nhật 29 Thường niên…