Công bố Sứ điệp của ĐTC nhân Ngày Người Di dân và Tị nạn năm 2021

06/05/2021

Trong sứ điệp nhân Ngày Thế giới Người Di dân và Tị nạn năm 2021, Đức Thánh Cha Phanxicô nhấn mạnh tầm quan trọng của tính hòa nhập và tình…