ĐHY GIOVANNI BATTISTA RE: ĐHY NGUYỄN VĂN THUẬN- CHỨNG NHÂN VĨ ĐẠI TRONG ĐỜI SỐNG ĐỨC TIN NEWS 

18/09/2022

Văn Cương, SJ – Vatican News Roma – Sáng thứ Sáu, ngày 16/9/2022, ĐHY Giovanni Battista Re, niên trưởng Hồng y đoàn, đã chủ sự lễ giỗ 20 năm ngày…