ĐTC Phanxicô: Trong khủng hoảng cần kiên vững trong đức tin

06/08/2020

Sau thời gian hè ngưng các buổi tiếp kiến chung trong tháng 7, lúc 10h sáng 5/8, Đức Thánh Cha trở lại với các buổi tiếp kiến chung hằng tuần…