Tòa Thánh tái khẳng định giải trừ vũ khí là mệnh lệnh đạo đức

24/02/2021

Trong sứ điệp video gửi đến phiên họp năm 2021 của Ủy ban giải trừ vũ khí, Đức tổng giám mục Paul Gallagher, Ngoại trưởng Tòa Thánh, khẳng định rằng…