ĐTC Phanxicô: Không có tình huynh đệ công cuộc loan báo Tin Mừng sẽ không tiến triển

03/07/2022

Sau khi chủ sự Thánh lễ tại Đền thờ Thánh Phêrô cho cộng đoàn các tín hữu Congo ở Roma, vào lúc 12 giờ trưa Chúa nhật 03/7/2022, Đức Thánh…