ĐTC Phanxicô nói: Ki-tô giáo có thể thay đổi thế giới nếu sống Tin Mừng

23/11/2020

Trong cuốn sách “Thiên đàng trên trái đất: Yêu thương và phục vụ để biến đổi thế giới,” Đức Thánh Cha Phanxicô nhấn mạnh đến sức mạnh hoán cải của…