Thông điệp Laudato Sì: Một la bàn trong thời điểm khủng hoảng New 

26/05/2020

Nhận định về giá trị của Thông điệp Laudato Sì nhân dịp kỷ niệm 5 năm ban hành, trong một tuyên bố được đăng trên trang web của HĐGM, Đức…