Hội nghị đầu tiên về “Phụ nữ, đức tin và ngoại giao”

12/11/2020

“Không có sự tham gia của phụ nữ, đối thoại liên tôn không trọn vẹn và hòa bình kém bền vững”, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc, ông Antonio Guterres…