LỄ MÌNH MÁU THÁNH CHÚA: NÀY LÀ MÌNH – MÁU TA (ĐỨC TGM GIUSE NGÔ QUANG KIỆT)

05/06/2021

Lễ Mình Máu Thánh Đức Kitô NÀY LÀ MÌNH – MÁU TA   Đức TGM Giuse Ngô Quang Kiệt I. TẤM BÁNH LỜI CHÚA: Mc 14,12-16.22-26 Ngày thứ nhất trong tuần Bánh…