CN XXXIV TN – A: VƯƠNG QUỐC TÌNH YÊU – ĐTGM. GIUSE NGÔ QUANG KIỆT

21/11/2020

VƯƠNG QUỐC TÌNH YÊU Bài Tin Mừng hôm nay cho ta thấy nhiều sự thật quan trọng về kết cục của con người. Sự thật thứ nhất là: thế giới…