Chúa Nhật 3 TN-C: LỜI CHÚA LÀ THẦN KHÍ VÀ SỰ SỐNG (ĐỨC TGM GIUSE NGÔ QUANG KIỆT)

23/01/2022

Chúa nhật 3 Thường niên – C LỜI CHÚA LÀ THẦN KHÍ VÀ SỰ SỐNG  Đức TGM Giuse Ngô Quang Kiệt I.TINH BỘT: Ý chính của các bài đọc Nkm…