Bạn biết gì về 4 sinh vật đại diện cho 4 Tác Giả Tin Mừng?

27/11/2018

Truyền thống nghệ thuật Kitô giáo từ lâu đã có thói quen mô tả 4 vị Thánh Sử Tin Mừng đi kèm hoặc được đại diện bằng 4 sinh vật:…