SUY NIỆM NGÀY TRONG TUẦN, TUẦN XIX THƯỜNG NIÊN – LM M. Basilio Nguyễn Văn Phán NEWS 

13/08/2023

THỨ HAI TUẦN XIX THƯỜNG NIÊN – Mát-thêu 17,22-27 Nộp Thuế Cho Đền Thờ Nộp thuế đó là việc bổn phận và có tinh thần trách nhiệm của người công…