CHÚA NHẬT V TN – B: ĐI GIEO TIN MỪNG – ĐỨC TGM GIUSE NGÔ QUANG KIỆT

06/02/2021

Chúa Nhật V Thường niên ĐI GIEO TIN MỪNG Đức TGM Giuse Ngô Quang Kiệt I. TẤM BÁNH LỜI CHÚA: Mc 1,29-39 Khi ấy, Chúa Giêsu ra khỏi hội đường, Người cùng…