CN XIII TN – B: CẢM NGHIỆM VỀ CHÚA (ĐỨC TGM GIUSE NGÔ QUANG KIỆT)

27/06/2021

Chúa Nhật XIII thường niên CẢM NGHIỆM VỀ CHÚA I.TẤM BÁNH LỜI CHÚA: Mc 5,21-43 Chúa Giêsu xuống thuyền, lại trở sang bờ bên kia. Một đám rất đông tụ lại…