CN VI PS – B: YÊU NHƯ CHÚA YÊU – ĐỨC TGM NGÔ QUANG KIỆT

08/05/2021

Chúa Nhật VI Phục sinh YÊU NHƯ CHÚA YÊU  I. TẤM BÁNH LỜI CHÚA: Ga 15,9-17 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Như Cha đã yêu mến Thầy,…