LỊCH PHỤNG VỤ HỘI DÒNG XITÔ THÁNH GIA 2022 (Năm C)

23/11/2021

Click vào liên kết dưới đây để xem hoặc tải xuống! LỊCH PHỤNG VỤ XITÔ 2022 (PDF)