Bổ túc tài liệu về thánh Anê Lê Thị Thành, giáo dân giáo phận Phát Diệm

27/11/2018

   Kim Ân THÁNH ANÊ LÊ THỊ THÀNH[1], GIÁO DÂN 1781-1841 Cuộc đời người phụ nữ Công Giáo có tên Anê Lê Thị Thành, quen gọi bà Đê, hẳn đã…