CHIẾC LÁ CUỘC ĐỜI (Pl 2,1-11 ; Gl 5,22-23a)

27/11/2018

Nó có giá trị, nhưng lại ít được biết đến, nhớ đến và nhìn nhận. Dù vậy, đời nó vẫn an, lòng nó vẫn vui. Bởi nó biết nó là…