Con Nhện Giăng Tơ

27/11/2018

Như tổ phụ Abraham, Hoàn ra đi đáp lại tiếng mời gọi của Chúa, nhưng chưa biết được mình sẽ xin tu ở dòng nào. Chưa biết ý Chúa sẽ…