ĐẶT NỀN TẢNG TRÊN ĐỨC KITÔ: Kim Chỉ Nam Thánh Hiến Đan Tu (Tiếp Theo) New 

09/01/2020

CHƯƠNG IV KHIẾT TỊNH THÁNH HIẾN Mới thoáng nhìn, chúng ta lấy làm lạ là Thánh Biển Đức không hề đề cập đến lời khấn khiết tịnh trong chương 58…