Lời nguyện của các tu sĩ Biển Đức xin “giải thoát” khỏi virus New 

21/04/2020

Viện phụ đan viện, cha Benedetto Nivakoff đã chia sẻ trên blog cá nhân rằng, thông qua việc cầu nguyện họ thấy được kề vai sát cánh bên các bác…