Vatican cho phép các dòng tổ chức tổng hội hoặc tỉnh hội trực tuyến

09/06/2021

Trong một thông tư ban hành ngày 31/5/2021, Đức Hồng y João Braz de Aviz, Tổng trưởng, và Đức tổng giám mục José Rodríguez Carballo, Tổng Thư ký của Bộ…