Đôi dòng cảm nghiệm về Thánh Lễ Tiên khấn của mười anh em trong cộng đoàn

27/11/2018

Tôi vào dòng đã hơn 8 năm, đã từng tham dự nhiều Lễ khấn của anh em trong cộng đoàn cũng như trong hội dòng. Thánh lễ Tiên khấn của…