TÌNH VÀ LÝ New 

26/06/2020

Theophan Phạm Hữu Ái Con người là con vật xã hội, đồng thời cũng là con vật ích kỷ. Trong tư cách “con vật xã hội’, con người cần xã…