CHÚC LÀNH VÀ CHÚC DỮ

05/07/2022

CHÚC LÀNH VÀ CHÚC DỮ “Ta sẽ chúc phúc cho những ai chúc phúc cho ngươi; Ai nhục mạ ngươi, Ta sẽ nguyền rủa.        Nhờ ngươi, mọi…