Vấn đề sách giáo dục ở Việt Nam: cần bắt đầu lại từ đâu?

20/10/2020

Thời gian vừa qua, một trong những vấn đề xã hội nổi cộm ở Việt Nam là vụ việc lùm xùm quanh bộ Sách Tiếng Việt 1 trong bộ sách…