Tri Thức Học Theo Thánh Tôma Aquinô

27/11/2018

Tri Thức Luận: Tri Thức Học Theo Thánh Tôma Aquinô   Đối với thánh Tôma, tri thức con người là sự liên hợp giữa nhận thức giác quan và nhận…