ĐTC ca ngợi Dante Aleghieri là ngôn sứ của niềm hy vọng và đại thi hào lòng thương xót

25/03/2021

Trong tông thư “Candor lucis aeternae- Vẻ rực rỡ của sự sống đời đời”, công bố hôm 25/3/2021, kỷ niệm 700 năm ngày mất của Đại thi hào Dante Aleghieri,…