CHÚA GIÊSU ĐẾN ĐỂ KIỆN TOÀN LỀ LUẬT NEWS 

13/06/2023

Suy niệm thứ Tư tuần X TNA, Mt 5,17-19

 

Kinh thưa quý độc giả, Thiên Chúa và Giáo Hội đều có Lề Luật, nhưng Thiên Chúa và các Đấng Bậc trong Giáo hội không bao giờ dùng sức mạnh để ép buộc người tín hữu tuân hành Lề Luật một cách máy móc nghĩa là giữ Luật chỉ vì hình thức bên ngoài. Vì tinh thần của việc tuân giữ Lề Luật chính là lòng yêu mến. Chúa Giêsu đã nói rõ trong Tin mừng hôm nay: “Thầy đến không phải để huỷ bỏ lề luật nhưng để kiện toàn!”

Trong thức tế, những người Biệt phái, nhất là các Luật sĩ là những người rất trung thành với Lề Luật, họ tuân giữ Lề Luật cách tỉ mỉ đầy đủ không bỏ sót dẫu chỉ là một chấm, một phết. Tuy nhiên, đằng sau sự trung thành ấy lại có ẩn chứa sự tự mãn vì họ thường cho rằng, trung thành với Lề Luật là đương nhiên trở thành người công chính. Do họ nghĩ họ là người công chính nên họ khinh dễ những người không tuân giữ Lề Luật một cách nghiêm chỉnh đầy đủ về hình thức bề ngoài y hệt như họ.

Thật sự, Chúa Giêsu đến không phải để hủy bỏ Lề Luật mà là để kiện toàn Lề Luật. Người đã sống như một người Do thái thực thụ, nghĩa là tuân giữ mọi Lề Luật của Môsê truyền lại. Chỉ có điều khác biệt giữa Chúa Giêsu với các người Biệt phái là tinh thần tuân giữ Lề Luật./ Những người Biệt phái tự cho mình là người công chính nhờ tuân giữ Lề Luật; Còn Chúa Giêsu lại khẳng định rằng: nhờ ơn Chúa, con người mới có thể nên công chính qua việc thi hành Lễ Luật. Chính vì thế mà Chúa Giêsu tuân giữ Lề Luật là để kiện toàn Lề Luật, kiện toàn theo nghĩa thành tâm thực hiện chính những lời loan báo của các tiên tri liên quan đến Người, kiện toàn đến độ mặc cho Lề Luật một tinh thần mới, tức là lòng yêu mến Thiên Chúa và tha nhân cũng như bản thân người giữ Luật.

Chúng ta biết rằng, Lề Luật vốn là lời loan báo của các tiên tri về Chúa Giêsu là Ðấng Cứu thế. Do đó Lề Luật có tính tiên tri nghĩa là báo trước về Chúa Cứu Thế. Khi chu toàn Lề Luật, Giáo Hội chứng tỏ cho mọi người thấy rằng Chúa Giêsu chính là Ðấng mà các tiên tri đã từng loan báo từ ngàn xưa. Như vậy, khi người kitô hữu tuân giữ Lề Luật thì chúng ta cũng loan báo chính Chúa Giêsu Kitô. Lẽ dĩ nhiên, chúng ta chỉ có thể loan báo về Chúa Giêsu khi việc tuân giữ Lề Luật của chúng ta thể hiện được chính tinh thần của Chúa Giêsu. Nói cách khác, đối với người kitô hữu, tuân giữ Lề Luật không chỉ dừng lại ở những hình thức bề ngoài hoặc không dùng Lề Luật để xét đoán và kết án tha nhân cách vô lý nhưng là mặc lấy tâm tình của Chúa Giêsu Kitô, là sống như Chúa Giêsu đã sống, trở thành hiện thân của Chúa Giêsu ở giữa trần gian, đó là sống yêu thương mọi người như chính mình.

Nguyện xin Chúa giúp cho từng người chúng ta luôn ý thức sự hiện diện của Chúa trong cuộc sống của mình và nguyện xin Chúa ban thêm sức mạnh để chúng ta chu toàn Lề Luật của Chúa một cách vẹn toàn trong tình yêu mến vì Chúa Giêsu đến để kiện toàn Lề Luật!  

 

Nôbertô – Thiên Phước


Liên quan khác