Chúa Nhật 3 TN-C: LỜI CHÚA LÀ THẦN KHÍ VÀ SỰ SỐNG (ĐỨC TGM GIUSE NGÔ QUANG KIỆT)

23/01/2022

Chúa nhật 3 Thường niên – C

LỜI CHÚA

LÀ THẦN KHÍ VÀ SỰ SỐNG

 Đức TGM Giuse Ngô Quang Kiệt


I.TINH BỘT: Ý chính của các bài đọc

Nkm 8,2-4a.5-6.8-10

Sau khi kêu gọi dân lưu đày trở về và tu bổ Giêrusalem thành công, tổng trấn Nehemia và tư tế Esdras quy tụ dân lại để đọc và giải nghĩa Sách Luật. Toàn dân say sưa nghe từ sáng tới trưa. Lời Sách Thánh khiến toàn dân cảm động rơi lệ. Một bầu khí vừa linh thiêng vừa thân tình khiến mọi người trở nên một dân tộc hiệp nhất yêu thương.

Tv 18B,8.9.10.15

Lời Chúa là Thần Khí và là Sự Sống. Bổ sức cho tâm hồn. Làm hoan hỉ cõi lòng. Và là núi đá vững chắc. Là nơi trú ẩn an toàn.

1Cr 12,12-30

Thần Khí làm cho chúng ta trở thành nên một thân thể trong Chúa Kitô. Mỗi người là một chi thể. Mỗi chi thể có chức năng riêng của mình. Nhưng tất cả đều hoạt động cho và trong một thân thể. Cũng thế mỗi người được Thần Khí ban cho một ơn đặc biệt. Nhưng phải hoạt động phục vụ lẫn nhau. Để phát triển toàn thân thể Chúa Kitô.

Lc 1,1-4; 4,14-21

Tất cả những hoạt động hiệu quả của Lời Chúa cuối cùng ứng nghiệm nơi Chúa Giêsu, Lời Thiên Chúa trực tiếp nói với nhân loại. Chúa Giêsu là Lời Thiên Chúa mang sức mạnh của Thánh Thần. Giải phóng con người khỏi ách nô lệ tội lỗi. Đem đến một thời kỳ mới tràn đầy ơn phúc.

II.TINH LUYỆN: Tổng hợp ý chính của các bài đọc

Tổng trấn Nehemia và tư tế Esdras đưa dân lưu đày trở về. Sau khi tái thiết thành Giêrusalem họ quy tụ dân lại để đọc Sách Luật. Việc đọc Sách Luật tái thiết tâm hồn dân tộc. Nên từ đó cứ ngày thứ bảy họ họp nhau đọc Sách Thánh.

Chúa Giêsu chính là Lời Thiên Chúa nhập thể. Tất cả những lời tiên báo xa xưa đều ứng nghiệm vào Chúa Giêsu. Nên hôm nay Chúa cho họ biết rằng Lời Chúa đã được thực hiện nơi Người.

Thật vậy, như lời tiên báo của Isaia, Chúa Giêsu chính là người mang Tin Mừng. Còn hơn nữa, Chúa chính là Tin Mừng. Chính Chúa mở cửa nhà tù cho những ai bị giam cầm, cho người mù được thấy, người câm nói được, người què đi được, người chết sống lại.

Những ai sống theo Lời Chúa dạy sẽ có một đời sống mới. Đời sống mới  liên kết muôn người nên một như các chi thể trong một thân thể. Như thế thân thể sẽ lớn mạnh. Đó là Thần Khí ban Sự Sống. Đạt tới viên mãn trong Chúa Kitô.

III.TINH CHẾ: Một bài đề nghị

Lời Chúa là Thần Khí và Sự Sống. Điều ấy được chứng nghiệm qua lịch sử cứu độ. Những bài sách thánh hôm nay là tiêu biểu.

Tổng trấn Nehemia thành công đưa dân lưu đầy trở về. Sau khi khôi phục thành Giêrusalem họ họp nhau đọc Lời Chúa. Và Lời Chúa phát huy sức mạnh lạ thường. Dân nghe Lời Chúa cả ngày không chán. Lời Chúa ban cho họ sức mạnh trong linh hồn. Lời Chúa quy tụ họ thành dân Chúa. Lời Chúa ban cho họ niềm tin và sức mạnh. Lời Chúa làm cho dân có sức sống mới. Nên từ đó về sau họ chuyên cần họp nhau đọc Lời Chúa trong các hội đường vào mỗi ngày thứ bảy. Quả thật Lời Chúa là Thần Khí và là Sự Sống.

Thói quen đọc Lời Chúa trong các hội đường vẫn còn duy trì vào thời Chúa Giêsu. Chúa Giêsu từ nhỏ đã thường cùng cha mẹ đến hội đường để nghe Sách Thánh. Và khi Chúa  đi rao giảng công khai Chúa cũng vẫn theo thói quen vào hội đường ngày thứ bảy. Nhưng giờ đây Chúa đọc và giải thích. Một giải thích thật lạ lùng và đầy xác tín cũng như đầy uy lực đó là Chúa dám khẳng định: “Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh quý vị vừa nghe”.

Đã ứng nghiệm vì xưa kia Thiên Chúa phán dạy Lời Chúa qua các tổ phụ và các tiên tri. Nhưng ngày nay Thiên Chúa phán dạy qua Người Con. Thiên Chúa ban Con Một xuống thế làm người để trực tiếp dạy dỗ loài người bằng ngôn ngữ của loài người. Chúa Giêsu chính là Ngôi Lời của Thiên Chúa mặc lấy xác phàm để ở giữa loài người. Chúa là Lời bằng xương bằng thịt hiện diện giữa loài người. Kỳ diệu hơn nữa, những gì được Isaia tiên báo thì Chúa Giêsu đã thực hiện.

Nếu Isaia tiên báo: “Thần Khí Chúa ngự trên tôi” thì quả thật Thánh Thần ngự xuống trên Chúa Giêsu khi Người chịu phép rửa. Thánh Thần đưa Chúa vào hoang địa. Thánh Thần đưa Chúa về Nazareth. Suốt cuộc đời Chúa Giêsu hoạt động theo sự thúc đẩy của Thánh Thần.

Nếu Isaia tiên báo: “kẻ giam cầm được tha” thì Chúa Giêsu đã cứu tất cả những ai bị giam cầm khỏi tù ngục của ma quỷ và xiềng xích của tội lỗi. Chúa cứu Madalena khỏi xiềng xích ngục tù của bảy quỷ giam hãm. Chúa đã cứu Mathêu và Giakêu khỏi xiềng xích tù ngục của tiền bạc và chức quyền. Hiển nhiên và thực tế nhất là Chúa đã cứu người bị quỷ ám ở Ghêrasa khỏi xiềng xích tù ngục sự chết của ma quỷ.

Nếu Isaia tiên báo: “người mù biết họ được sáng mắt” thì Chúa Giêsu đã mở mắt cho biết bao người mù tối. Chúa đã chữa người mù bẩm sinh ở Giêricô. Hơn thế nữa Chúa không chỉ cho cặp mắt thể lý được sáng mà còn mở mắt thiêng liêng cho bao tâm hồn. Trong đêm tối Chúa đã cho Nicôđêmô được thấy ánh sáng chân lý. Đặc biệt Chúa cho thánh Phaolô mù quáng được thấy ánh sáng cứu độ.

Nếu Isaia tiên báo: “trả tự do cho người bị áp bức” thì Chúa đã giải phóng biết bao người để họ được tự do. Chúa giải phóng người phụ nữ phạm tội ngoại tình khỏi bị các thượng tế áp bức và giết chết. Còn hơn thế nữa Chúa giải phóng chị này khỏi tội lỗi để sống như một người tự do. Chúa tha tội để người bại liệt được đứng thẳng lên tự do vác giường đi lại. Chúa tháo cởi sợi giây ma quỷ trói buộc người đàn bà còng lưng trong mười tám năm cho bà được thẳng lưng thoải mái (Lc 13,16).

Nếu Isaia tiên báo: “công bố một năm hồng ân” thì Chúa Giêsu đem đến cả một trời đại xá. Năm hồng ân là năm toàn xá. Mọi nợ nần được xoá bỏ. Mọi quyền lợi được khôi phục. Chúa Giêsu trả lại cho nhân loại những gì họ đánh mất vì tội nguyên tổ. Khi Chúa nói với anh trộm lành: “hôm nay con sẽ ở trên thiên đàng với Ta” (Lc 23,43), Chúa trả lại cho chúng ta quyền được làm con Thiên Chúa, được hưởng hạnh phúc với Thiên Chúa.

Tất cả những người đi theo Chúa đều sống theo Lời Chúa. Đặc biệt những tín hữu đầu tiên đã triệt để thực hành Lời Chúa. Họ trở nên một cộng đoàn đầy Thần Khí. Họ để của cải làm của chung. Họ một lòng một ý. Họ yêu thương nhau. Họ không còn sống theo xác thịt nhưng theo Thần Khí. Khi sống theo Thần Khí họ nên một như những chi thể trong một thân thể. Họ được kết hợp thành thân thể mầu nhiệm Chúa Kitô. Tuy mỗi người là một chi thể và làm những nhiệm vụ khác nhau. Nhưng cùng làm cho nhiệm thể Chúa Kitô. Cùng đóng góp vào sự sống của nhiệm thể Chúa Kitô. Và cùng được hưởng sự sống của Chúa Kitô. Cứ thế mỗi chi thể được phát triển đến mức thập toàn. Và làm cho nhiệm thể Chúa Kitô đạt tới tầm vóc viên mãn.

Thế giới hôm nay chia rẽ vì chúng ta không sống Lời Chúa. Chúng ta thiếu Thần Khí vì xác thịt và vật chất đang thống trị thế giới. Chúng ta thiếu sự sống vì văn hoá sự chết đang tàn phá thế giới. Hôm nay Lời Chúa mời gọi ta hãy thực hành Lời Chúa. Để Thần Khí và Sự Sống trở lại với thế giới. Để thế giới trở nên một cộng đoàn hiệp nhất yêu thương. Để sự sống được phát triển. Và thân thể Chúa Giêsu đạt tới tầm vóc viên mãn. Vì Lời Chúa là Thần Khí và là Sự Sống.

IV.TINH HOA: Gợi ý xét mình và chia sẻ

1.Bạn có cảm nghiệm được Chúa đã giải thoát bạn khỏi bị xiềng xích tội lỗi trói buộc không? Hoặc bạn đã gặp trường hợp người nào được Chúa giải thoát chưa?

2.Bạn có trân trọng những khác biệt của người chung quanh và nhìn nhận họ cần thiết cho cuộc sống chung không?

3.Chúng ta thuộc về nhiệm thể Chúa Kitô và mỗi người là một chi thể. Bạn hiểu và sống điều này thế nào?

4.Lời Chúa là Thần Khí và Sự Sống. Chối từ Lời Chúa là theo xác thịt và đi đến sự chết. Bạn cảm nhận điều này thế nào?

V.TINH LỰC: Thực hành Lời Chúa

1.Tôi chọn một câu Lời Chúa và thực hành trong tuần.

2.Tôi trân trọng người anh em khác biệt ở bên cạnh tôi.


Liên quan khác