CỦA XÊ-DA TRẢ VỀ XÊ-DA; CỦA THIÊN CHÚA TRẢ VỀ THIÊN CHÚA NEWS 

05/06/2023

Suy niệm thứ Ba tuần IX TNA, Mc 12,13-17

 

Kinh thưa quý độc giả, trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã trả lời thẳng với nhóm Pharisêu và Luật sĩ đang bắt bẻ Chúa rằng: “có nên nộp thuế cho Xê-da hay không?” Chúa đã trả lời thẳng thế này: “của Xê-da trả về cho Xê-da; Của Thiên Chúa trả về cho Thiên Chúa”.

Chúng ta biết rằng, ở trần gian, con người chúng ta thường đối xử với nhau theo lễ công bằng, cái gì của ai thì trả lại cho người ấy. Nếu như ai đó đã lấy hay chiếm đoạt thứ gì của người khác thì khi ra tòa án sẽ được Thẩm phán xét xử để rồi buộc người lấy hay chiếm đoạt của cải kẻ khác phải trả lại cho chủ của nó.

Cũng vậy, Chúa muốn dạy từng người kitô hữu chúng ta phải ý thức được bổn phận làm người trong việc tuân phục thế quyền để sinh ích cho cuộc sống trần gian; Đồng thời, ý thức được bổn phận làm con Chúa trong việc tuân phục Giáo quyền để mưu ích cho phần rỗi linh hồn của bản thân và tha nhân.

Chúng ta cần phải biết rõ, Thiên Chúa là Đấng dựng ra mọi sự nên Người điều khiển mọi sự bằng các định luật, các thể chế và Lề Luật của Người. Do đó, những người có quyền cai trị cách chính đáng tại các quốc gia trên thế giớ đều bởi Chúa mà có. Điều này đã được chính Chúa Giêsu khẳng định với quan Philatô rằng: “Ngài không có quyền gì đối với Tôi nếu trời chẳng ban cho Ngài” (Ga 18,11). Bởi vậy, khi nói: của Xê-da trả về Xê-da, Chúa Giêsu muốn những ai đã nhận quyền bính và hưởng nhờ các lợi ích của đế quốc La Mã thời bấy giờ đều phải tuân phục luật lệ và tuân giữ những đòi hỏi chính đáng của thế quyền thời ấy.

Hơn hai ngàn năm qua, rất nhiều người qua nhiều thế hệ đã, đang và sẽ ra sức thực thi Lời Chúa dạy để rồi luôn biết tuân phục mọi quyền bính trên trần gian theo thánh ý Chúa. Các thánh mà Giáo hội nhớ tới hôm nay, suốt đời tận tâm thì hành mọi điều Chúa truyền dạy, nhất là thánh Nôbertô, một Giám mục hướng dẫn mọi thành phần trong giáo phận được giao phó sống đúng với Luật Chúa, Luật Giáo hội; Đồng thời, Người cũng là một đan sĩ chuyên chăm sống đời đan tu chiêm niệm và là người đứng đầu thành lập đan viện để giúp cho nhiều người tìm gặp Chúa trong đời chiêm niệm.

Hơn ai hết, là người con cái Chúa, là thành viên của Hội Dòng, cách riêng đan sĩ trong mỗi đan viện đã đang và sẽ nhận lãnh những ân huệ từ lề luật và giáo huấn của Chúa thì chúng ta có bổn phận chu toàn mọi nghĩa vụ đối với Thiên Chúa bằng việc tuân giữ tốt mọi lề luật của Người. Và đó cũng chính là người biết thực thi lời Chúa dạy hôm nay là của Xê-da trả về cho Xê-da; Của Thiên Chúa trả về cho Thiên Chúa!

 

Nôbertô – Thiên Phước


Liên quan khác